Sylvia Schwaag Sergers kapitel i vår bok Position Sverige

SylSch LÄS  Sylvia Schwaag Sergers kapitel ”Innovation: En internationell utblick” i vår nya debattbok Position Sverige. Här redogör hon för hoten mot Sveriges innovationsfrågor och varför vi inte kan luta oss tillbaka och tro att vi har ”paxat” en världsledande innovationsposition för all framtid.

Sylvia Schwaag Serger är adjungerad professor i forskningspolitik vid Lunds universitet och direktör för internationell strategi på VINNOVA.